Middeleeuwse familiestichting uit Winterswijk laat vrouwen toe in het bestuur

      Reacties uitgeschakeld voor Middeleeuwse familiestichting uit Winterswijk laat vrouwen toe in het bestuur

Leden van het geslacht Van Basten Batenburg en Batenburg bijeen in Slot Zeist

Op zondag 22 mei kwam de Vicarieraad van de middeleeuwse familiestichting Vicarie Sancti Nicolai uit Winterswijk bijeen in slot Zeist. Het stemde unaniem in met onder meer oprichting van een Raad van Toezicht en de toelating van vrouwen in het bestuur en de Vicarieraad.

Deze organen zijn in 1979 ingesteld en waren nog niet toegankelijk voor vrouwen. Daarvóór bestuurde de collator nog volgens de middeleeuwse regels deze oude familiestichting. De belangrijkste taak van de collator is en blijft het toewijzen van studietoelagen aan studenten. Vanaf 2000 was 61% van de studenten die een studietoelage ontving een vrouw. Het bestuur van de familiestichting wordt benoemd door de Vicarieraad (familieraad), bestaande uit leden van het geslacht Van Basten Batenburg en Batenburg uit Groenlo.

Statutenwijziging

De Vicarieraad kwam in Zeist bijelkaar om de statuten van de Stichting te herzien. Het doel was enerzijds het wezen van deze bijzondere laatmiddeleeuwse rechtspersoon als cultureel erfgoed te respecteren en anderzijds aan te passen aan de eisen van de tijd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de instelling van een Raad van toezicht;
  • de toelating van vrouwen in het bestuur, de Vicarieraad en in de Raad van toezicht;
  • te voorzien in een oplossing als een collator of bestuurder niet meer in staat is zijn wil te bepalen;
  • de instelling van een maximum termijn en een rooster van aftreden voor bestuurders om de continuïteit van het bestuur te waarborgen;
  • de overname van regelingen bij tegengestelde belangen en andere aanbevelingen uit de Wet Bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR); en
  • regels om transparantie en good governance verder te stimuleren.

Het voorstel tot wijziging zal nu worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zutphen.