Landgoed de Batenborgh

Landgoed De Batenborgh, doorkijk vanuit het Rommelgebergte bij de Meekertweg
Landgoed De Batenborgh, doorkijk vanuit het Rommelgebergte bij de Meekertweg.

Landgoed de Batenborgh is een middeleeuws landgoed, gelegen in het Achterhoekse essenlandschap tussen Winterswijk en Groenlo in de provincie Gelderland. Het omvat akkers, weilanden, een zonnepark, wat bos en natuurterreinen en wordt voor het eerst als eigen bezit vermeld in 1478.

Landbouw, bos, natuurgebied en zonnepark

Het landgoed is grotendeels gelegen in het Rommelgebergte en op het ‘Arresveld’, karakteristiek voor het coulisselandschap in de Achterhoek en het Nationaal Landschap Winterswijk. Tussen het Streekziekenhuis SKB en natuurreservaat het Korenburgerveen. Beschut door de vele houtwallen liggen er graslanden en graanakkers met cultuurhistorische en grote landschappelijke waarden.

Luchtfoto Noord-oostelijk deel van Landgoed De Batenborgh (gebieden 1, 2 en 3), gelegen tussen Streekziekenhuis Winterswijk, Meekertweg en Corleseweg (donkergroene percelen). juni 2021

Met een kapel bij Lichtenvoorde

Tot het landgoed behoort de Mariakapel in Lievelde, even ten noorden van Lichtenvoorde gelegen. Volgens overlevering hebben boeren uit de omgeving, uit dankbaarheid voor de goede afloop van de Tweede Wereldoorlog en het overleven van onderduikers, deze veldkapel laten bouwen. De kapel is aangewezen als gemeentelijk monument.

Beheer en economische dragers: landbouw en groene energie

Het beheer wordt uitgevoerd door een rentmeester. De economische dragers zijn de agrarische economie, groene energie en een effectenportefeuille.  

De landbouwgronden en de jacht zijn in pacht uitgegeven.  Het bos wordt beheerd als een natuurgebied en is onderdeel van het Gelders NatuurNetwerk GNN.

Op een deel van het landgoed (op percelen van het Arresveld en bij de Grotersweg) Ligt sinds 2021 een zonnepark van ruim 7 ha.. Met de 26.000 zonnepanelen wordt jaarlijks genoeg stroom geproduceerd voor 2.000 huishoudens.  Het zonnepark wordt beheerd en geëxploiteerd door Statkraft (voorheen Solarcentury) . 

De eigenaar en beheerder van het landgoed is de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 te Winterswijk. Een laat-middeleeuwse vicariestichting in Gelderland. De Stichting heeft tot doel haar culturele erfgoed in stand te houden en jaarlijkse opbrengsten uit landgoed en effecten als studietoelagen uit te keren aan studenten.

Zicht op het Arresveld met rechts mais en links de hoogspanningsleiding, gezien vanaf fietspad over oude spoorlijn naar Groenlo, 2020.

Niet opengesteld, wel bereikbaar

Landgoed de Batenborgh is niet opengesteld omdat het in gebruik is als landbouwgrond of zonnepark, dan wel wordt beheerd als natuur-rustgebied. Meerdere percelen worden evenwel begrensd of doorsneden door openbare wegen. U kunt dus wel om, maar niet over, onze percelen wandelen of fietsen.

Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, spoorlijn naar Groenlo en het oude spoor (nu wandelpad). G2
Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, spoorlijn naar Zutphen en het oude spoor naar Groenlo (nu fiets- en wandelpad)..

Landgoed sinds 1478

Het landgoed, een van de oudste particuliere landgoederen in Gelderland, is ontstaan in 1478 en sinds die tijd in omvang toegenomen en ononderbroken in beheer gebleven bij dezelfde familie. Het eigendom van het landgoed is al sinds de late middeleeuwen ondergebracht in genoemde stichting en wordt bestuurd door leden van het geslacht Batenburg en Van Basten Batenburg, oorspronkelijk afkomstig uit Groenlo.

Deel van Landgoed De Batenborgh, gebieden 1, 2 en 3, op een geografische kaart (donkergroene percelen, 2020)

De deelgebieden van het landgoed in Winterswijk en Lichtenvoorde

Landgoed de Batenborgh is verspreid gelegen over vier gebieden in het buitengebied van de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre (Lichtenvoorde). Deze vlekken worden op een aparte pagina nader beschreven:

  • Buitengebied | Winterswijk (de nummers 1, 2 en 3 liggen aaneengesloten)
  • Buitengebied | Lichtenvoorde  (gemeente Oost Gelre)
    • 6. Lievelde (aan kruising Voshuttendijk en Nieuwendijk, gemeente Oost Gelre | Lichtenvoorde)
Deel houtwal aan zuidelijke esrand van het Arresveld, aan zijde Corleseweg, 2020
Zicht op het Arresveld, met op de voorgrond de in 2001 geplante lustrumboom,vanaf de noordzijde, op de kruising met de oude spoorlijn (thans wandelpad). E
Zicht op het Arresveld, met op de voorgrond de in 2001 geplante lustrumboom, vanaf de noordzijde, op de kruising met fietspad over de oude spoorlijn naar Groenlo.
Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, spoorlijn naar Groenlo en het oude spoor (nu wandelpad). G4
Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, met op achtergrond spoorlijn naar Zutphen.

bijgewerkt: juni 2021