Opgericht in 1478 (1501)

Opgericht in 1501 naar burgerlijk en kerkelijk recht

st Jacobskerk De Beijer 1743De Stichting Vicarie Sancti Nicolai wordt (naar wereldlijk recht) als ‘vicarie’ opgericht op 27 oktober 1501 te Winterswijk door Herman van Basten, richter van de heerlijkheid Bredevoord.

De Stichting wordt op 13 maart 1502, namens de bisschop van Munster, verheven tot een ‘beneficium ecclesiasticum’ en is daardoor ook een geestelijke stichting (naar kerkelijk recht) geworden.

De beide originele oprichtings  akten uit 1501 en 1502 zijn bewaard gebleven en nog steeds in bezit van de Stichting.

 

Altaar kerk was voorloper van de kamer van koophandel..

Omdat men vroeger geen stichtingen kende die men inschreef in de Kamer van Koophandel en men zich niet kon voorstellen dat een vermogen niet aan een persoon toebehoorde, werd zo’n stichting gekoppeld aan een altaar. Voor de oprichting was daarom ook toestemming nodig van de pastoor van zo’n kerk. ( Zie foto van de Transfix door akte van 1502 waarbij de pastoor van de Jacobskerk toestemming verleent voor de oprichting.)

St Jacobskerk winterswijk, kerkmaarschalk Hubertus

St Jacobskerk winterswijk, kerkmaarschalk Hubertus

 

De Stichting is eigenlijk nog ouder, want reeds in 1478 worden goederen geschonken aan de voorloper van deze vicariestichting: het officium.

De omvang van de geschonken goederen was pas in 1501 zodanig dat de inkomsten voldoende groot waren om een begunstigde geheel van levensonderhoud te voorzien en het ‘officium’ kon worden verheven tot een ‘beneficum ecclesiaticum’.

Daar hoorde ook een huis bij om in te wonen.