Collator en bestuur

De collator

Willem VII van Basten Bqtenburg 2021

Sinds 20 mei 2023 is Willem VII van Basten Batenburg (1947) de 33e collator vanaf de oprichting in 1501. Hij vertegenwoordigt inmiddels de 17e generatie in de familie.

Al meer dan vijfhonderd jaar bepaalt de Collator aan welke studenten en onder welke voorwaarden de inkomsten van de Stichting jaarlijks worden toegewezen.

De collator is, overeenkomstig de oprichtingsakte, oude regels en gebruik, de oudste en naaste wettige bloedverwant van de stichter in mannelijke linie en Nederlands ingezetene. Het koningsprincipe ‘Le roi est mort, vive le roi !‘ wordt al eeuwenlang ook toegepast bij de opvolging van de collator van de Vicarie Sancti Nicolai uit 1501. ‘De collator is dood. Leve de collator!

Zilveren staf van de collator van de Vicarie Sancti Nicolai, die steeds wordt overgedragen aan de volgende collator.

Sinds 1782 zijn het nakomelingen uit het huwelijk van Maria Helena Catharina van Basten en Jan Hendrick (van) Batenburg uit Groenlo. Een tak van nakomelingen uit dit huwelijk noemt zich ‘Batenburg’ en de andere tak draagt de naam ‘Van Basten Batenburg’.

T.g.v, de overgang van het collatorschap krijgt de nieuwe collator bij zijn erkenning een zilveren collatorstaf overhandigd. Deze doorgeefstok is een bijzonder symbool van continuïteit en uiterlijk teken van het collatorschap,

 

Het bestuur

Rutger van Basten Batenburg

René Batenburg

Mathijs van Basten Batenburg

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat sinds 2002 uit Rutger III van Basten Batenburg (voorzitter), René Batenburg (penningmeester) en Mathijs van Basten Batenburg (secretaris).

Het bestuur bestaat uit drie personen die benoemd worden door en uit het midden van de Vicarieraad.

Het bestuur heeft als taak de Stichting te besturen en het landgoed van de Vicarie te beheren (landgoed de Batenborgh). Het bestuur erkent bovendien een nieuwe collator en bevestigt de aanwijzing van een begunstigde door de collator.

bijgewerkt 15 juni 2023