Kapel 1946

Kapel

Detail van Mariabeeld in de kapel op het landgoed in Lievelde (Lichtenvoorde)

Geschiedenis kapel op het landgoed in Lievelde (Lichtenvoorde)

De Stichting heeft in Lievelde, gemeente Lichtenvoorde, aan de kruising van de Nieuwendijk en de Voshuttedijk een perceel grond met een bosje en een wegkapel. (voorheen: Oude Groenloseweg)

Uit dankbaarheid voor overleven tweede Wereld oorlog

Volgens overlevering hebben boeren uit de omgeving, uit dankbaarheid voor de goede afloop van de Tweede Wereldoorlog, en het overleven van onderduikers, deze kapel laten bouwen, samen met pater N. de Wit, kapelaan te Lievelde (De kapel is dichtbij een onderduikersboerderij gebouwd). De kapel – met aanvankelijk een houten Mariabeeld – is op 6 oktober 1946 in gebruik genomen door de pastoor van Lievelde, pater S. Goosen.

Ontginning van gronden

Meerdere generaties Van Basten Batenburg hebben in 19e eeuw in de Achterhoek zeer veel grond in cultuur gebracht. Daarvoor werden duizenden hectaren grond aangekocht, ontgonnen en weer verkocht. Onder die percelen bevonden zich het in 1953 verkochte Besselinkschans (of Engelse Schans) en een perceel waarop deze wegkapel zich bevindt.

In erfpacht bij de St. Bonifatius- en Ludger parochie te Lichtenvoorde

De kapel is door een nazaat van de vroegere burgemeester van Lichtenvoorde in 1987 geschonken aan de Stichting Vicarie Sancti Nicolai.

Het is sinds die tijd voor een symbolisch bedrag in erfpacht uitgegeven aan de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger, geloofsgemeenschap H. Bonifatius / H. Ludgerus | Lichtenvoorde. De kapel wordt onderhouden door boeren uit de omgeving.

Houten beeld

In 1946 stond er eerst een houten beeld. Later is deze vervangen door het huidige stenen beeld. In 1986 is het Mariabeeld gerestaureerd nadat vandalen het zwaar hadden beschadigd. Later zijn twee zijpanelen aan het kapelletje toegevoegd.
Het door vandalisme geschonden beeld is in 2003 door Theo Mellink wederom gerestaureerd.

Verslag Pastoor Goosen in het parochiememoriale:

“Zondag werd door pastoor Goosen, na een toespraak een devotiekapelletje ingewijd ter ere van Maria.
Het is gelegen aan de Lievelderbinnenweg voor het aldaar gelegen bruggetje. De grond werd door den Edelachtbaren Heer van Basten Batenburg, oud burgemeester van Lichtenvoorde welwillend afgestaan.
De tekening werd gemaakt door de heer A. Klein Gunnwiek,en door hem werd ook het werk uitgevoerd met hulp van enige leden van de Jonge Boerenbond die met pater De Wit initiatiefnemers waren voor het ingezegende kapelletje. Het mariabeeld werd door den pastoor afgestaan. Daar dit van hout is en gepolychromeerd, zal later een beeld geplaatst worden,dat meer geschikt is en beter tegen invloeden van het weer bestand is.
Volgens pater De Wit waren de noodzakelijke kosten geheel voor rekening van een ingezeten der parochie, die onbekend wenst te blijven.
Desondanks werd door de aannemer een rekening bij de pastoor ingediend van fl. 584,16!!!”

 

Verwijzingen:

Katja Boertjes, ‘Wees gegroet, kapellen langs velden en wegen in Gelderland’, 1997, Kempen Uitgevers

De inmiddels opgeheven website www.fietsenindeachterhoek.nl