Over de Vicarie

Informatie over de Vicarie Sancti Nicolai uit Winterswijk

Landgoed voor toelagen aan studenten.

Vicarie_geschiedenis_akte_van_bevestiging_1502_hhome_imgpreview_picture_357_407_0_0_100

Transfix bij akte van bevestiging uit 1502 van de oprichting van de Vicarie in 1501 in Winterswijk.

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai is een laat-middeleeuwse vicariestichting in Gelderland die jaarlijks toelagen uitkeert aan studenten. De Vicarie is gevestigd in Winterswijk. Zij houdt daarbij haar laatmiddeleeuwse culturele erfgoed in stand, rekening houdend met de veranderende economische en maatschappelijke realiteit sinds 1501. De Vicarie stimuleert en ondersteunt al eeuwenlang de academische vorming en talentontwikkeling van haar familieleden. Dat geldt ook voor studenten die tijdelijk aan een buitenlandse univeristeit studeren, dan wel voor stage of onderzoek naar het buitenland willen.

De inkomsten komen uit het landgoed De Batenborgh en een effectenportefeuille. Het landgoed bestaat uit landbouw- en bosgronden gelegen in het Achterhoekse essenlandschap tussen Winterswijk en Groenlo. De inkomsten worden toegewezen door de inmiddels (2021) 30e collator sinds de oprichting in 1501. De Vicarie kent met haar historische buitenplaats een lange voorgeschiedenis. Zo worden in 1478 voor het eerst goederen geschonken aan de voorloper van deze vicariestichting. Het bestuur en beheer van het landgoed is in handen van leden van de familie Van Basten Batenburg en Batenburg.

Algemene informatie over vicarieën of vicariestichtingen

Een vicarie is volgens de wet een stichting. Het is oorspronkelijk een middeleeuwse rechtspersoon naar kerkelijk èn wereldlijk recht. Al 400 jaar, vanaf de Reformatie, zijn het geen geestelijke instellingen meer. Zij kregen veelal een andere functie en vielen alleen nog maar onder het burgerlijke recht. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1976 hebben vicarieën dezelfde juridische jas aangetrokken als een gewone stichting, maar verschillen zij in hun oorsprong. Op dit moment zijn er nog slechts zo’n 50 vicariestichtingen die bekend die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met in hun naam het woord “vicarie”, “prebende” of “beneficie”. Vele van deze stichtingen dienen het algemeen nut door het verstrekken van studietoelagen

Lidmaatschappen

De stichting is lid van het Gelders Particulier Grondbezit (GPG), onderdeel van de FPG en sympathiseert met de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) (zie links).