Organisatie en personen

Doel en de relatie met St. Jacobskerk te Winterswijk

Tot meerdere glorie van God heeft de oprichter, met een aantal vrienden en familieleden, een deel van zijn vermogen aan deze Stichting in Winterswijk afgestaan. Het doel werd bereikt door een geestelijke in zijn levensonderhoud te voorzien. Deze geestelijke had tot taak God te dienen.

Wachter als iconisch kapiteel op zuil bij altaar Vicarie

stichtersvoorstelling met kruisigingsschildering boven het fundament van het altaar van de Vicarie Sancti Nicolai, op de oostwand van de zuidelijke zijbeuk, vroeg zestiende eeuw, St. Jacobskerk te Winterswijk.

Stichtersvoorstelling met kruisigingsschildering boven het fundament van het altaar van de Vicarie Sancti Nicolai, op de oostwand van de zuidelijke zijbeuk, vroeg zestiende eeuw, St. Jacobskerk te Winterswijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Vicarie

Deze geestelijke was verbonden aan het altaar toegewijd aan de heilige Nicolaas, Johannes de doper en de martelaar Christoforus in de St. Jacobskerk te Winterswijk. De begunstigde kon ook iemand zijn die voor priester werd opgeleid. Aan dit altaar heeft de Vicarie in de volksmond uiteindelijk haar naam ontleend (ook wel: St. Nicolaas-vicarie) (zie foto links schilderding boven altaar St. jacobskerk).

Oprichters droegen bij aan de financiering St. Jacobskerk

De oprichting houdt waarschijnlijk ook verband met de financiering van de bouw van de St. Jacobskerk te Winterswijk (zie foto St. Jacobskerk). De St. Jacobskerk is tijdens de Reformatie (omstreeks 1604) overgegaan naar de Nederlands Hervormde gemeente. De eerste begunstigde is de zoon van de collator. Tot en met het jaar 1604 is de begunstigde altijd een priester die actief was in de St. Jacobskerk.

En de pastoor was ook akkoord:

1502 akte van bevestiging Vicarie met transfix van pastoor van de St. Jacobskerk te Winterswijk

Transfix, (een akte die door een andere akte is vastgestoken)  met de goedkeuring van de pastoor van de Jacobskerk,, 1502.

De pastoor van de kerk in Winterswijk gaf ook zijn goedkeuring aan de oprichting door zijn akte als een ’transfix’ op de akte van bevestiging vast te maken:

Wynandus Tiekinck*, pastor parochialis ecclesie sancti Iacobi Apostoli in Wenterswick, Monasteriensis dioecesis, licet dudum quedam perpetua vicaria ad altare Beate Marie Virginis et Sancti Nicolai Episcopi in dicta mea ecclesia, de expresso consensu et voluntate mea, et pro successoribus meis pastoribus in eadem ecclesia consentiendo fundata et erecta extitit, cuius ius patronatus presentandi, ad providos viros Hermannum de Basten et Hindricum de Basten, ipsius filium legitimum, et in sanguine eorundem proximiores successores, pleno iure spectare et pertinere dinoscitur, iuxta et secundum fundationis desuper loquentis, et per meum archidiaconum loci admisse vim, formam et tenorem:

unde ego Wynandus pastor antedictus pro maiori assertione et firmitate premissorum fateor, et expresse recognosco pro me et successoribus meis prefatos Hermannum et Hinricum suosque in sanguine successores proximiores memorate vicarie fore et esse veros patronos et presentatores. In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus duxi appendendum. Datum anno Domini millesimo quingentesimo secundo (1502) ipsa die beati Ambrosii Episcopi et confessoris.

 

* De oprichtingsakte uit 1501 spreekt over Tedekinck. Mogelijk is hij gelijk aan notaris Winandus Tenckinck vermeld op 25 oktober 1495 in regest 38 van Archief Huis Hemmen (Gelders Archief).