Collatoren 1501- heden

Lijst van collatoren van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai (1501- heden) en hun personalia.

Door de Stichting wordt een lijst bijgehouden van alle collatoren (zij die studenten als begunstigden mogen aanwijzen) sinds de oprichting in 1501. Een collator behoudt die functie tot aan zijn dood.

Met de periode waarin zij collator waren.

Collatoren:

1. Herman I van Basten, zn. van Hendrick, geb. voor 1440, voogd, richter en schout van het kerspel Winterswijk, vroonbode, keurnoot, medestichter 27 okt. 1501 en collator 27 okt. 1501-† van de vicarie Sancti Nicolai, overl. na 13 april 1503, tr.1e  N.N.  en 2e vóór 15 aug. 1474 Lumme Kremer, verm. dr. van Herman en Fenne N.N.

2. Berndt I van Basten, zn. van Herman en Lumme Kremer, geb. vóór 1 mei 1493, keurnoot te Winterswijk, rentmeester van Bredevoort voor de hertog van Gelre, collator van de vicarie Sancti Nicolai van (na 13 april 1503) tot †, overl. tussen 13 maart 1545 en 18 febr. 1546, tr. vóór  1523 Gertgen N.N, overl. voor 18 maart 1573.

3. Herman II van Basten, zn. van Berndt van Basten en Gertgen N.N., geb. Vóór 1537, keurnoot te Winterswijk, collator van de vicarie Sancti Nicolai van (tussen 13 maart 1545 en 18 febr. 1546) tot †; overl. voor 8 maart 1604; tr. vóór  5 feb. 1556 Wendele van Voirst, verm. dr van Johan van Voorst.

4. Frederik I van Basten, zn. van Herman en Wendele van Voirst, geb. vóór 1574, collator van de vicarie Sancti Nicolai van (voor 8 maart 1604) tot †, overl. (kort voor 24 juni) 1615; tr. vóór 1574 Maria Dienberch to het Holtwick, dr. van Herman en Anna de Bever.

5. Herman III van Basten, zn. van Frederick en Maria Dienberch, geb. vóór 1580, collator van de vicarie Sancti Nicolai van (kort voor 24 juni) 1615 tot † (inst. 7 nov. 1615), schepen te Vreden, overl. na 11 mei 1641; tr. 1e omstr. 1604 Wiegmoed Huissinck, dr. van Herman en Johanna Mensinck en wed. van Henrick Dienberch; tr. 2e Elsbeen Sweders.

6. Mr. Hendrik IV van Basten, zn. van Herman en Wiegmoed Huissinck, geb. omstr. 1608, j.u.d.. Orléans 28 jan. 1632,collator van de vicarie Sancti Nicolai van (na 11 mei 1641) tot †, overl. 1655; tr. 1e Vreden 27 juli 1632 Sibylla Weninck, dr. van Joost en Agnes Imgrondt; tr. 2e 1637 Richarda de Roller; zij hertr. Hendrik Ribbers.

7. Frederik II van Basten, zn. van Herman en Wiegmoed Huissinck, burger te Vreden, geb. vóór 11 mei 1641, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 1655 tot 1678, cedeert zijn rechten op de vicarie aan zijn neef Christoffer Rabelinck 29 april 1658, overl. 1678, [tr. Mechteldis Iserloe, dr. van Matthias en Agnes van Woldenberg tot de Manhorst].

Mr Michaël van Basten (1633 - 1713)

Mr Michaël van Basten (1633 – 1713) als student in Leiden.

 

8. Mr. Michaël van Basten, zn. van Mr. Hendrik en Sibylla Weninck, geb. 1635, advocaat te Groenlo, j.u.d. Orléans 28 jan. 1632, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 1678 tot †, overl. 22 juni 1713, begr. Groenlo, tr. Groenlo 6sept. 1678 Anna Maria Warnsinck, dr. van Jan en Wilhelmina van Stouten­borgh.

 

 

 

9. Mr. Hendrik VII Jan van Basten, zn. van Mr. Michaël en Anna Maria Warnsinck, geb. Groenlo 27 dec. 1680, j.u.d. Harderwijk 8 sept. 1703, advocaat te Groenlo, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 22 juni 1713 tot †, overl. 24 okt. 1729, tr. Rekken 25 juli 1709 Margaretha Geertruida van Asbeck, dr. van Johan Christoffel en Helena Schutte; zij hertr. Mr. Hendrik Jan van Basten.

10. Mr. Jan Hendrik van Basten, zn. van Mr. Hendrik Jan en Margaretha Geertruida van Asbeck, geb. 25 aug. 1712, collator vicarie Sancti Nicolai van 24 okt. 1729 tot †, j.u.d. Harderwijk 12 dec. 1733, advo­caat-fiscaal van het Hof te Borcu­lo, overl. ald. 15 okt. 1792.

11. Mr. Michaël Wilhelm Antoon van Basten, zn. van Mr. Hendrik Jan en Margaretha Geertruida van Asbeck, geb. 25 maart 1719, j.u.d. Harderwijk 18 dec. 1743, advocaat te Groenlo, collator vicarie Sancti Nicolai van 15 okt. 1792 tot †, overl. Groenlo 12 dec. 1796, tr. 1e Groenlo 8 juli 1749 Jacoba Elisabeth Staring, geb. Groenlo 3 juli 1717, overl. ald. 13 mei 1750, dr. van Bernard en Anna Aletta Meyeraan; tr. 2e maart 1757 Anna Maria Elisabeth Volbier, dr. van Theodorus en Johanna Aleida van Munster.

12. Maria Helena Catharina van Basten, dr. van Michaël Wilhelm Antoon en Jacoba Elisabeth Staring, ged. Groenlo 3 mei 1750, collatrice van de vicarie Sancti Nicolai van 12 dec. 1796 tot †, overl. Groenlo 15 okt. 1819, tr. Groenlo 5 mei 1789 Jan Hendrik Batenburg, ged. Groenlo 7 nov. 1761, koopman, lid raad van Groenlo, vrederechter ald., overl. Groenlo 14 sept. 1833, zn. van Rutgerus Henricus en Aleida Staring.

13. Mr. Jacobus Henricus van Basten Batenburg, zn. van Jan Hendrik Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten, ged. Groenlo 18 jan. 1785, jur. dr. Harderwijk 15 juni 1809, advocaat en notaris te Groenlo, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 15 okt. 1819 tot † (erkend 22 maart 1822), overl. Groenlo 20 mei 1852.

14. Johannes Gerhardus Arnoldus (JGA II) Batenburg, zn. van Johannes Bernardus Antonius en Maria Anna Gesina Kock, geb. Groenlo 20 april 1819, med. dr. Leiden 27 juni 1845 , geneesheer te Groenlo, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 20 febr. 1852 tot † (erkend 6 dec. 1856), overl. Groenlo 16 febr. 1864, tr. Groenlo 23 sept. 1846 Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina Stallenberg, dr. van Wilhelmus en Anna Maria Catharina Goossens.

Jan Bernard Antoni van Basten Batenburg (1821-1886)

Jan Bernard Antoni van Basten Batenburg (1821-1886)

 

15. Jan Bernard Antoni van Basten Batenburg, zn. van Johan Hendrik Antony en Henrica Maria Schoemaker, geb. Lichtenvoorde 23 april 1821, grondbezitter, raadslid en wethouder te Lichtenvoorde, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 16 febr. 1864 tot † (erkend 23 nov. 1866), overl. Lichtenvoorde 25 juli 1886, tr. Maashees 17 nov. 1857 Francisca Ludovica Martina Bovens, dr. van Carel Jacob en Cornelia Carolina de Koning.

 

 

Johannes Henricus van Basten Batenburg, 1823 - 1889.

Johannes Henricus van Basten Batenburg, 1823 – 1889.

 

16. Johannes Henricus van Basten Batenburg, zn. van Johan Hendrik Antony en Henrica Maria Schoemaker, geb. Lichtenvoorde 16 juni 1823, deken en pastoor te Arnhem, kanunnik Metropolitaan Kapittel te Utrecht,collator van de vicarie Sancti Nicolai van 25 juli 1886 tot † (erkend 7 jan. 1889), overl. Arnhem 6 dec. 1889.

 

 

 

Johannes Gerhardus Arnoldus (JGA III) Batenburg,

 

17. Johannes Gerhardus Arnoldus (JGA III) Batenburg, zn. van Johan­nes Gerhardus Arnoldus en Maria Margaretha Wilhelmina Huberti­na Stallenberg, geb. Oegstgeest 31 jan. 1846, arts, geneesheer te Soest, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 6 dec. 1889 tot † (erkend 22 nov. 1890), overl. Soest 28 aug. 1912, tr. Gendringen 24 okt. 1877 Anna Maria Kolfschoten, dr. van George Joachim en Thérèse Bernardine Reigers.

 

Jacobus V Hendrikus Batenburg (1847-1931

Jacobus V Hendrikus Batenburg (1847-1931)

 

18. Jacobus V Hendrikus Batenburg, zn. van Johannes Gerhardus Arnoldus en Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina Stallenberg, geb. Groenlo 11 nov. 1847, notaris te Oldenzaal, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 28 aug. 1912 tot (erkend 19 okt. 1912), overl. Soest 11 jan. 1931, tr. Gemert 26 febr. 1889 Dorothea Johanna Maria van Kemenade, dr. van Cornelis en Dorothea Johanna Frankenhoff.

 

 

Wilhelmus II Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg, 1862 - 1936

Wilhelmus II Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg, 1862 – 1936

 

19. Mr. Wilhelmus II Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg (R.N.L.), zn. van Jan Bernard Antoni en Francisca Ludovica Martina Bovens, geb. Lichtenvoorde 13 nov. 1862, rechter arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, lid Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, lid Centrale Raad van Beroep te Utrecht, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 11 jan. 1931 tot † (erkend 23 mei 1931), overl. Utrecht 2 okt. 1936, tr. Oss 17 mei 1892 Maria Theodora Jurgens, dr. van Arnoldus Johannes en Johanna van Woerkom.

 

 

Leonardus Anthonius Maria van Basten Batenburg, 1864 – 1949.

Leonardus Anthonius Maria van Basten Batenburg, 1864 – 1949.

 

20. Leonardus Anthonius Maria van Basten Batenburg, zn. van Jan Bernard Antoni en Francisca Ludovica Martina Bovens, geb. Lichtenvoorde 31 aug. 1864, burgemeester van Lichtenvoorde, lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 2 okt. 1936 tot †(erkend 13 april 1938), overl. Lichtenvoorde 29 aug. 1949, tr. Renkum 1 aug. 1899 Hélène Jacqueline Marie Reijmer, dr. van Heinrich Gerhard en Arnolda Hermina van Wijck.

 

Mgr. Johannes Bernardus Antonius (JBA II) Batenburg

Mgr. Johannes Bernardus Antonius (JBA II) Batenburg

 

21. Mgr. Johannes Bernardus Antonius (JBA II) Batenburg, zn. van Johannes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Groenlo 30 okt. 1879, plebaan, kanunnik Metropolitaan Kapittel te Utrecht, geheim kamerheer van Z.H. de Paus, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 29 aug. 1949 tot † (erkend 11 maart 1953), overl. Soest 21 juni 1960.

 

 

 

Johan Herman Gerard Batenburg, 1885 - 1965

Johan Herman Gerard Batenburg, 1885 – 1965

 

22. Johan Herman Gerard Batenburg, zn. van Johannes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Soest 14 maart 1885, pastoor te Neede en te Deventer, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 21 juni 1960 tot † (niet formeel erkend), overl. Deventer 21 nov. 1965.

 

 

 

 

Mr. Rutger I Hendrik van Basten Batenburg

 

23. Mr. Rutger I Hendrik van Basten Batenburg (R.N.L.), zn. van Mr. Johan Hendrik Antony en Theodora Gerardina Henriette Louisa de Rijk, geb. Tegelen 18 dec. 1887, jur.dr. Utrecht 1914, advocaat en procureur te Tegelen en Venlo, directeur Bank F. van Lanschot Venlo, lid Gedeputeerde Staten van Limburg, wrnd. Commissaris voor Noord-Limburg, kantonrechter te Venlo, mede-exploitant limonadefabriek ‘De snelle Sprong’, collator van de vicarie Sancti Nicolai van 21 nov. 1965 tot † (niet formeel erkend), overl. Tegelen 15 juli 1973, tr. 1e Venlo 9 aug. 1920 Louisa Felicitas Appollonia Berger, dr. van Louis Jacques Willem en Maria Agnes Wilhelmina Kasparina Hubertina Receveur ; tr. 2e Huissen 9 nov. 1937 Elisabeth Charlotte Augusta Maria Helmich

Maximiliaan Alphons Rutger van Basten Batenburg

 

24. Maximiliaan Alphons Rutger van Basten Batenburg (R.O.N.), zn. van Wigbold Rutger Carel en Ludovica Bernarda Maria Josepha van den Boogaart, geb. Tegelen 13 juli 1901, pastoor, laatst. te Helden-Beringen,collator van de vicarie Sancti Nicolai van 15 juli 1973 tot † 1986 (erkend 17 dec. 1974), overl. Venlo 1 juli 1986.

 

 

 

Mr. Willem IV Hendrik Antoon van Basten Batenburg

 

25. Mr. Willem IV Hendrik Antoon van Basten Batenburg, geb. 1910. collator van de vicarie Sancti Nicolai van 1 juli 1986 tot † (bb. 30 jan. 1987), overl. 15 augustus 1999,

 

 

 

Willem V Marie van Basten Batenburg

 

 

26. Willem V Marie van Basten Batenburg (R.O.N.), geb. 1920, collator van de vicarie Sancti Nicolai, van 15 aug. 1999 tot †  (bb. 27 febr. 2000), overl. 10 december 2009.

 

George II Rutger Marie van Basten Batenburg

 

 

27. George II Rutger Marie van Basten Batenburg (Ereteken voor Orde en Vrede, met 4 gespen), geb. 1924, collator van de Vicarie Sancti Nicolai, van 10 dec. 2009 tot † (bb. 25 maart 2010), overl. 24 oktober 2014.

 

 

Karel III Antoon Pius van Basten Batenburg

 

 

28. Karel III Antoon Pius van Basten Batenburg, geb. 1925,  collator van de Vicarie Sancti Nicolai, van 24 oktober 2014 tot † (bb 6 december 2014), overl. 9 februari 2015.

 

 

 

 

Eugene_van_Basten_Batenburg_kl

 

29. Eugene van Basten Batenburg, geb. 1926,  29e collator van de Vicarie Sancti Nicolai, van 9 februari 2015 tot † (bb 6 maart 2015), overl. 11 juni 2020.

 

 

 

30. Jan Jaap van Basten Batenburg, geb. 1933, 30e collator  van de Vicarie Sancti Nicolai, vanaf 11 juni 2020 (bb 14 juli 2020).

bijgewerkt 11 juni 2020