Logo en lustrumpenning

Logo Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501

logo_vicarie_sancti_nicolai_

Het logo: In rood een zilveren ankerkruis beladen met een zwarte zespuntige ster; een zilveren schildhoofd beladen met een rode, goud gekroonde, dubbelstaartige, gaande leeuw. Om het schild staat de tekst STICHTING VICARIE SANCTI NICOLAI VAN 27 OCTOBER 1501 in zwarte letters op een ovale zilveren band.

De leeuw verwijst naar het Graafschap Zutphen, waarbinnen de vestigingsplaats Winterswijk is gelegen. Het ankerkruis beladen met een zespuntige ster  – in de tekstband – verwijst naar het familiewapen van de oprichter Herman van Basten en indirect naar het Bisdom Münster, waarvan de bisschop in 1502 de Vicarie heeft verheven tot een geestelijk beneficie.
Het is ontworpen in 1998 door P. Bultsma en de secretaris van de Stichting.

 

Gedenkpenning van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501

penning_vicarie_sancti_nicolai_2001_voorzijde

Voorzijde lustrumpenning Vicarie Sancti Nicolai, geslagen in 2001.

penning_vicarie_sancti_nicolai_2001_achterzijde

Achterzijde lustrumpenning Vicarie Sancti Nicolai..

 

 

 

 

 

 

 

Voorzijde:
Het wapen van de Stichting Vicarie Sanctie Nicolai van 27 october 1501, maar dan rond in plaats van ovaal.

Achterzijde:
Drie schilden worden samengehouden door een zesspakig zilveren rad met op de ronde band de tekst: – WINTERSWIJK – 1501 – 27 OKTOBER – 2001:

  • Schild met Batenburg wapen: In rood een gouden geopende burcht met twee vensters en een poort, staande op golvend water van natuurlijke kleur.
  • Schild met Van Basten Batenburg wapen: Gevierendeeld: I en IV: in rood een zilveren ankerkruis beladen met een zwarte zespuntige ster; II en III: in rood, een gouden geopende burcht met twee vensters en een poort, staande op golvend water van natuurlijke kleur.
  • Schild met wapen van de Gemeente Winterswijk: In azuur, een springende windhond van zilver, met gouden halsband en het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

De drie wapenschilden tonen de verbondenheid van het geslacht Van Basten Batenburg en Batenburg en de gemeente Winterswijk met de Vicarie. Het zesspakig rad verwijst enerzijds naar het helmteken van de wapens van deze familie, waaruit de collatoren voortkomen sinds het huwelijk van Maria Helena Catharina van Basten met Jan Hendrik Batenborg in 1782. Anderzijds verbeeldt dit wagenwiel de gaande beweging door tijd en de 500-jarige historie van de Vicarie.

De herdenkingspenning is in 2001 ontworpen door de secretaris van de Stichting en P. Bultsma, en in brons geslagen in een oplage van 150 exemplaren, ter gelegenheid van de ‘Vicariedag 500’, gehouden op 27 oktober 2001 in huis Bergh te ’s Heerenbergh. Eén exemplaar is in goud geslagen.