Bestuur

 

De bestuurder was aanvankelijk de collator

Sinds de oprichting heeft de collator als bestuurder van de stichting en het landgoed gefunctioneerd. De collator was tot aan zijn dood rechtens in functie.

 

Sinds 1979 een stichtingsbestuur

Ten gevolge van de statutenwijziging van 7 mei 1979, is op 4 juli 1979 een bestuur ingesteld, overeenkomstig de vereisten van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Indertijd is gekozen voor een bestuur naast de collator om de continuïteit van de Stichting te waarborgen. Het bestuur wordt gekozen door de Vicarieraad, bestaande uit een vertegenwoordiging van leden van de oorspronkelijk Groenlose familie Batenburg en Van Basten Batenburg.

 

Wet van Murphy niet toegeslagen

Het is zeer opmerkelijk dat gedurende vijfhonderd jaar de erfgenamen van een overleden veelal zeer oude collator er steeds in geslaagd zijn ervoor zorg te dragen dat (alle) papieren weer bij het oudste familielid terechtkwamen en hem konden informeren over zijn rechten en plichten.

De ‘Wet van Murphy’ heeft hier desondanks niet toegeslagen. Daardoor functioneert dit cultuurhistorische monument, in tegenstelling tot vele slapende zusterfondsen, thans nog steeds.

 

Eigen archief

Het archief van de Stichting berust thans bij de stichting. De collectie van het oud-archief van de Stichting is in 2022 in bruikleen gegeven aan het Gelders Archief te Arnhem.