Beheer en Exploitatie

onderhoud

Herstel van hek bij het landgoed door studenten.

Landgoedvisie en beheer

De Vicarie Sancti Nicolai streeft naar de instandhouding en verhoging van het rendement van haar landgoed ‘De Batenborgh’ door waardestijging en opbrengstengroei, op basis van een economisch verantwoorde duurzame exploitatie en een gematigd risicoprofiel. De Stichting bewaart daarbij het karakter van het landgoed en de band met de locaties van de goederen, als onderdeel van haar historisch erfgoed. Daarbij verkent de Stichting ook nieuwe economische dragers om het landgoed in stand te kunnen houden.

Rentmeester

Het landgoed van de Stichting wordt beheerd door Noorderstaete rentmeesters te Arnhem (vanaf 2021), onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Noorderstaete rentmeesters is de contactpersoon inzake pacht, jacht, bosheer, evt. verhuur van weilanden en toezicht.

Zonnepark beheerder

Het zonnepark wordt aangelegd en beheerd door Solarcentury, onderdeel van Statkraft.

Jacht

De jacht wordt telkens voor een of voor zes jaar verpacht, mede met het oog op een goed toezicht op het landgoed.

Beheer kapel Lievelde

De kapel in Lievelde is in beheer bij de R.-K. Parochie HH. Paulus en Ludger te Lichtenvoorde.

Activiteiten – Mensport

’t Rommelgebergte was op in 2019 weer een strijdtoneel voor mensport. Foto Gerben Olthof 2019

Soms verhuurt de Stichting aan de Stichting Mensport Winterswijk een weiland bij haar bosperceel in het Rommelgebergte aan de Meekertweg voor paarden menwedstrijden. Zo waren op 13 en 14 april 2019 voor de mensport weer goede omstandigheden in het Winterswijkse Rommelgebergte: Zon, sportief vermaak en veel bezoekers. De wedstrijd telde mee voor het Nederlandse kampioenschap. Zie bijgaande link voor het verslag van deze Samengestelde Menwedstrijden Winterswijk.

Contact

Zie voor de contactgegevens onder contact