Ontwikkeling zonnepark

Ontwikkeling zonnepark van 7 ha. op landgoed De Batenborgh draagt bij aan klimaatdoelstellingen

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai heeft eind 2018  een principeovereenkomst met Solarcentury gesloten om een zonnepark van 7 ha. te ontwikkelen op landgoed de Batenborgh. Dit gebied ligt ten westen van het Beatrixpark.

Geprojecteerde locatie Zonnepark Winterswijk ten westen van het Beatrixpark

Solarcentury is een bedrijf dat grote zonneparken ontwikkelt, bouwt en exploiteert. Zij bouwt naast zonneparken ook zoninstallaties op daken voor particulieren, maar ook op grote industriële daken.

Projectwebsite geopend

Het gaat om de ontwikkeling van een tijdelijk zonnepark voor de duur van 25-30 jaar. Ter informatie is een project website Zonnepark Winterswijk geopend, waarop de beschikbare informatie is te vinden.

Zoektocht naar duurzame economische dragers voor landgoed

Al langere tijd onderzoekt de Stichting de mogelijkheden voor verbreding van de economische dragers om het landgoed in stand te kunnen houden. De Stichting is nu vooral afhankelijk van de inkomsten uit de agrarische economie (pachten).

Samen met een landgoedcommissie heeft de Stichting in 2007 ontwikkelingsmogelijkheden verkend.  Zie hiervoor de Landgoedvisie landgoed De Batenborgh bij Winterswijk 2007.  Er is bijv. gekeken naar de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats, de aanleg van nieuwe landgoederen en een park met zonnepanelen. Zonnepanelen leveren duurzame energie en kunnen een goed rendement opleveren.

Duurzame groene energie en landschappelijk inpasbaar

Door de aanleg van een zonnepark kan de Stichting, als ‘goed voor de eeuwigheid’, ook een mooie bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en de klimaatdoelstellingen van Winterswijk in 2030! Voorwaarde van de Stichting is dat de uiteindelijke plannen landschappelijk goed inpasbaar zijn.

Haalbaarheidsonderzoek

Solarcentury verkent nu de haalbaarheid met omwonenden en de Gemeente Winterswijk.


bijgewerkt 1.4.2019