Vergunning voor zonnepark op Landgoed de Batenborgh

      Reacties uitgeschakeld voor Vergunning voor zonnepark op Landgoed de Batenborgh

impressie zonnepanelen in het struweel op landgoed de Batenborgh bij Winterswijk

Het college van Winterswijk heeft op 17 maart 2020 een vergunning uitgegeven voor de bouw van een groot zonnepark op het Arresveld, onderdeel van landgoed De Batenborgh in Winterswijk.

In totaal wordt 7,3 hectare landbouwgrond omgebouwd tot een plek om zonne-energie op te wekken.

 

Nieuwe economische drager voor landgoed en Winterswijk energieneutraal in 2030

De stichting Vicarie Sancti Nicolai is eigenaar van het landgoed De Batenborgh in Winterswijk. Zij wil met het zonnepark de economische dragers verbreden om het landgoed in stand te kunnen houden. De Stichting draagt hiermee ook bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen (Winterswijk energieneutraal in 2030). Om deze redenen heeft de stichting de samenwerking gezocht met Solarcentury.

Solarcentury is in december 2018 gestart met dit project en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de aanleg, het beheer en onderhoud van het zonnepark.

 

Omwonenden participeren in het zonnepark

Omwonenden kunnen door de aankoop van obligaties voor 25% participeren in het zonnepark Arrisveld. Het rendement ligt tussen de 2,5 en 4,5%. Verder worden voor alle omwonenden zonnepanelen op de eigen woning aangeboden met een korting van maar liefst 25%. Daarnaast doet Solarcentury nog een jaarlijkse bijdrage, van minimaal 4.000 euro over een periode van 15 jaar, in een energiefonds om Winterswijk verder te verduurzamen.

impressie van het zonnepark

Zonnestroom voor 2.000 huishoudens

Het beoogde zonnepark is verdeeld over twee velden en bestaat uit circa 24.000 panelen. Het zonnepark heeft een vermogen van 8.3 megawattpiek (MWp), en wekt ongeveer 7.5 gigawattuur (GWh) aan zonnestroom op. Dit betekent dat het zonnepark jaarlijks genoeg stroom produceert voor circa 2.000 huishoudens.

 

SDE+ subsidie aangevraagd bij RVO

Het zonnepark wordt gefinancierd door de Solarcentury en met rijkssubsidie om het zonnepark rendabel te krijgen. Zonder subsidie is de aanleg van een zonnepark op dit moment in Nederland nog niet rendabel.

Het verkrijgen van subsidie betekent dat de initiatiefnemer van het zonnepark gegarandeerd is van een vaste prijs per opgewekte kilowattuur (kWh) voor een periode van 15 jaar.

Het zonnepark op landgoed de Batenborgh is gepland ten westen van Winterswijk.

Voorbereidingen bouw

Zodra ook subsidie is verkregen kunnen de voorbereidingen voor de bouw starten. Het subsidiebesluit wordt tegen de zomer verwacht. Wij hopen eind 2020-begin 2021 de eerste paal te kunnen slaan voor dit mooie initiatief.

 

Meer informatie?

Voor vragen hierover kunt u contact met ons of Solarcentury opnemen.

 

Noot: De gemeente spreekt in haar vergunning over ‘zonnepark Arrisveld‘. Volg de link voor meer info over de benaming Arrisveld of Arresveld.

 

In de media: