Bestuurders oude stichtingen laten 300.000 gulden liggen!

      Comments Off on Bestuurders oude stichtingen laten 300.000 gulden liggen!

BESTUURDERS OUDE STICHTINGEN LATEN 300.000 GULDEN LIGGEN.
Uit een onderzoek naar oude ‘Grootboek-inschrijvingen’ blijkt dat zo’n 45 vicariestichtingen meer dan 300.000 gulden hebben geleend aan de Staat, maar deze leningen nog steeds niet hebben teruggevraagd. De leningen staan op naam van ‘slapenden fondsen’, aangezien deze instellingen bij de Kamers van Koophandel niet bekend zijn. Indien de eigenaren zich niet voor 1 april 2006 aanmelden bij het ministerie van Financien, dan vervallen deze leningen aan de Staat.

De ontdekking werd gedaan door de Stichting Vicarie Sancti Nicolai, die dit jaar 500 jaar bestaat. Zij organiseert deze week in Arnhem een symposium over vicariestichtingen in Nederland, samen met de Vereniging Gelre.
Vicariestichtingen werden in de late Middeleeuwen opgericht om een priester in zijn levensonderhoud te voorzien. Sinds de 17e eeuw is de bestemming meestal gewijzigd in een studiefonds.

Prof. dr. W.Th.M. Frijhoff (Vrije Universiteit Amsterdam) bijt in Arnhem de spits af met een inleiding over ‘culturele overlevingsstrategieen van katholieken in de republiek’.

Tijdens het symposium zal ook het boek ‘Een goed voor de eeuwigheid, de Gelderse Vicarie Sancti Nicolai, 1501-2001’ worden gepresenteerd. Het werd geschreven door Conrad Gietman en Arjan Verschoor. Naast de auteurs en prof. Frijhoff zal prof. dr. P.J.A. Nissen (Katholieke Universiteit Nijmegen) spreken over ‘Zielzorg en zorg voor de ziel omstreeks 1500’.

Het symposium Vicariegeschiedenis vindt plaats op vrijdagmiddag 14 december 2001,tussen 14.00-17.00 uur, in de balkonzaal van Musis Sacrum te Arnhem, aan de Velperbuitensingel 25. De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Noot: de website Agentschap Ministerie van Financiën is hier te vinden.