Collator en bestuur

De collator

Eugene_van_Basten_Batenburg_klSinds 9 februari 2015 is Eugene van Basten Batenburg (1926) uit Beegden (gemeente Maasgouw) aangetreden als de 29e collator vanaf de oprichting in 1501.

Al vijfhonderd jaar bepaalt de Collator aan welke studenten en onder welke voorwaarden de inkomsten van de Stichting jaarlijks worden toegewezen.

De collator is, overeenkomstig de oprichtingsakte, oude regels en gebruik, de oudste en naaste wettige mannelijke bloedverwant van de stichter in mannelijke linie en Nederlands ingezetene.

Sinds 1782 zijn het nakomelingen uit het huwelijk van Maria Helena Catharina van Basten en Jan Hendrick (van) Batenburg uit Groenlo. Een tak van nakomelingen uit dit huwelijk noemt zich ‘Batenburg’ en de andere tak draagt de naam ‘Van Basten Batenburg’.

 

Het bestuur

rutger_van_basten_batenburg_kl

Rutger van Basten Batenburg

Rene_Batenburg_kl

René Batenburg

Mathijs_van_Basten_Batenburg_kl

Mathijs van Basten Batenburg

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat sinds 2002 uit Rutger III van Basten Batenburg (voorzitter), René Batenburg (penningmeester) en Mathijs van Basten Batenburg (secretaris).

Het bestuur bestaat uit drie personen die zelf aan de criteria voldoen om te zijner tijd collator te kunnen worden. Het bestuur wordt benoemd door en uit het midden van het Kiescollege.

Het bestuur heeft als taak de Stichting te besturen en het landgoed van de Vicarie te beheren (landgoed de Batenborgh). Het bestuur erkent bovendien een nieuwe collator en bevestigt de aanwijzing van een begunstigde door de collator.