Landgoed

Landgoed De Batenborgh, doorkijk vanuit het Rommelgebergte bij de Meekertweg

Landgoed De Batenborgh, doorkijk vanuit het Rommelgebergte bij de Meekertweg.

Landgoed De Batenborgh bij Winterswijk, sinds 1473

Het laat-middeleeuwse landgoed ‘De Batenborgh’ bestaat uit landbouw- en bosgronden en is grotendeels gelegen op en in de buurt van het ‘Arresveld’ (ook wel Arrisveld genoemd). Deze es is karakteristiek voor het essenlandschap in de Achterhoek. Het landgoed wordt voor het eerst als eigen bezit vermeld in 1473.

Dit oude en hoger gelegen es ligt aan de zuidkant van de weg van Groenlo en Winterswijk, achter het streekziekenhuis, het Coberco terrein en het Beatrixpark. Het ligt ten oosten van het natuurreservaat het Korenburgerveen, ten noorden van de landgoederen Groters en Mentink en nabij het het Tuunterveld. De bospercelen van deze historische buitenplaats liggen op het aangrenzende Rommelgebergte. Het is te bereiken via o.a. de Meekertweg en de Morgenzonweg.

Voorts ligt er nog een perceel bij Rensink, vlakbij de kruising van de Bovenslinge en de Misterweg (de weg van Aalten naar Winterswijk). Het landgoed is beperkt toegankelijk voor wandelaars op de daarvoor bestemde openbare wegen. Eigenaar van het landgoed is de Gelderse ‘Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501’, te Winterswijk.

Ligging

Luchtfoto Noord-westelijk deel van Landgoed De Batenborgh gelegen tussen Streekziekenhuis Winterswijk en de Meekertweg (donkergroene percelen).

Deel van Landgoed De Batenborgh op een topografische kaart (donkergroene percelen)

Landbouw, bos, natuurgebied

Volgens het huidige bestemmingsplan “Buitengebied West Gemeente Winterswijk” heeft het grootste gedeelte van de landbouwgronden de bestemming “Agrarisch gebied met visueel-ruimtelijke en/of cultuurtechnische en/of ecologische waarden”. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor de bescherming van de landschapswaarden en agrarische bedrijven. Een aantal percelen heeft de bestemming bos met ecologische waarden. Deze gronden zijn bestemd voor de bescherming van landschapswaarden, alsmede de houtoogst en de extensieve dagrecreatie.

Exploitatie

De landbouwgronden en het jachtrecht zijn verpacht.

Impressies van landgoed

Zicht op het Arresveld, met op de voorgrond de in 2001 geplante lustrumboom,vanaf de noordzijde, op de kruising met de oude spoorlijn (thans wandelpad). E

Zicht op het Arresveld, met op de voorgrond de in 2001 geplante lustrumboom,vanaf de noordzijde, op de kruising met de oude spoorlijn (thans wandelpad). E.

Zicht op het Arresveld, vanaf kruising Grotersweg, Dollemansweg, en spoorlijn naar Groenlo. F3

Zicht op het Arresveld, vanaf kruising Grotersweg,  Dollemansweg, en spoorlijn naar Groenlo. F3.

Zicht op het perceel vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, spoorlijn naar Groenlo (op de achtergrond) en het oude spoor (nu wandelpad), nabij de Morgenzonweg. G1

Zicht op het perceel vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg,  spoorlijn naar Groenlo (op de achtergrond) en het oude spoor (nu wandelpad), nabij de Morgenzonweg. G1.

Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, spoorlijn naar Groenlo en het oude spoor (nu wandelpad). G2

Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg,  spoorlijn naar Groenlo en het oude spoor (nu wandelpad). G2.

Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg, spoorlijn naar Groenlo en het oude spoor (nu wandelpad). G4

Zicht vanaf Landgoed Mentink, nabij kruising Grotersweg,  spoorlijn naar Groenlo en het oude spoor (nu wandelpad). G4.

bijgewerkt: december 2018