Contact en secretariaat

Contactgegevens van Landgoed de Batenborgh en Stichting, gevestigd in Winterswijk

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501 is gevestigd te Winterswijk en ingeschreven in het Stichtingenregister K.v.k. te Arnhem onder nr.: S41038792.

Bereikbaarheid Stichting

De Stichting Vicarie Sancti Nicolai is op onderstaande adressen bereikbaar:
E-mail:
Bezoekadres Landgoed De Batenborgh:
Meekertweg, 7102 GE Winterswijk (niet voor post bestemd!)

Bereikbaarheid Landgoed de Batenborgh

Contact voor pacht, erfpacht, jacht, bosheer, verhuur van weilanden en toezicht landgoed. (gewijzigd!)
Noorderstaete rentmeesters (maakt onderdeel uit van Van Ameyde waarderingen)
Meander 651, 6825 ME Arnhem,
Telefoon 026 352 18 30
www.noorderstaete.com E-mail:

Voor meldingen van onregelmatigheden
De politie Noord en Oost Gelderland te Winterswijk
Telefoon: 0900 – 8844 of via internet: www.politie.nl

Eigen websites:
www.vicarie.org
www.debatenborgh.nl

Adreswijziging

Wij willen onze adressen-bestanden graag ‘up to date’ houden. Bent u onlangs verhuisd of kent u een belanghebbende die verhuisd is, dan zien wij graag uw adreswijziging tegemoet.
Stuur uw e-mail naar:

(voormalig website adres: www.vicarie-sn.org)