Overheidstoezicht

 

Winterswijkse courant: na 400 jaar weg onder de knoet van de Staat!

Na 400 jaar in 1989 einde aan het preventieve overheidstoezicht op deze stichting.

Overheidstoezicht in het Hertogdom Gelre van 1601

De overheden van het hertogdom Gelre gaan zich aan het einde van 16e eeuw met de vicarie-stichtingen bemoeien en brengen deze onder controle van het wereldlijke recht.

 

Minister van Onderwijs van af 1814

Sinds een Besluit uit 1814 wordt elke collator erkend en elke begeving van de collator bevestigd door een beschikking van de Minister (van Onderwijs).

 

Sinds 1974 einde overheidsbemoeienis

Door een wet uit 1974 is het Besluit uit 1814 ingetrokken. In 1975 wordt voor het laatst door de overheid een begeving aan een begunstigde bevestigd.

Op basis van de wet uit 1974 wordt uiteindelijk in 1989 het ‘recht’ van de Staat op 1/3 deel van de jaarlijkse inkomsten afgekocht.

De inkomsten worden, zeker sinds 1798, weer aangewend voor het levensonderhoud van mannelijke en vrouwelijke familieleden die een (deeltijd) opleiding volgen. Vanaf lagere school tot universiteit, maar ook priesteropleidingen.

In 1974 wordt bij wet een einde gemaakt aan de overheidsbemoeienis en wordt het besluit uit 1814 ingetrokken.

 

Vicarie krijgt juridische jas van een stichting

Sinds 1979 zijn de statuten van de Stichting aangepast aan de eisen van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (boek 2) . De Vicarie heeft hiermee de juridische jas van een stichting aangetrokken.