Beheer en Exploitatie

onderhoud

Herstel van hek bij het landgoed door studenten.

Landgoedvisie en beheer

De Vicarie Sancti Nicolai streeft naar de instandhouding en verhoging van het rendement van haar landgoed ‘De Batenborgh’ door waardestijging en opbrengstengroei, op basis van een economisch verantwoorde duurzame exploitatie en een gematigd risicoprofiel. De Stichting bewaart daarbij het karakter van het landgoed en de band met de locaties van de goederen, als onderdeel van haar historisch erfgoed. Daarbij verkent de Stichting ook nieuwe economische dragers om het landgoed in stand te kunnen houden.

Jacht

De jacht wordt telkens voor een of voor zes jaar verpacht, mede met het oog op een goed toezicht op het landgoed.

Mensport

Jaarlijks verhuurt de Stichting aan de Stichting Mensport Winterswijk het weiland bij haar bosperceel aan de Meekertweg voor haar paarden menwedstrijden. Zo waren op 21 april 2007 voor de mensport “geweldige omstandigheden in het Winterswijkse Rommelgebergte: Zon, sportief vermaak en veel bezoekers. Ruim 85 wedstrijdrijders reden dit weekend mee aan de wedstrijd die meetelt voor het Nederlandse kampioenschap“. Zie bijgaande link voor het verslag van deze Samengestelde Menwedstrijden Winterswijk.

Rentmeester

Het landgoed van de Stichting wordt beheerd door Rentmeesterskantoor Witte te Hoog-Keppel (0314-382121) onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de Stichting. Rentmeesterskantoor Witte is de contactpersoon inzake pacht, jacht, bosheer, evt. verhuur van weilanden en toezicht.