Lijst van studenten (-1923)

Studenten die een studietoelage van de Vicarie ontvingen

Door de Stichting wordt een lijst bijgehouden van alle studenten die een studietoelage ontvingen sinds de oprichting in 1501. Met vermelding van personalia, de onderwijsinstelling, de studieplaats en de periode waarin ze een studietoelage ontvingen. Hier weergegeven tot 1923.

 

Lijst van begunstigde studenten van 1501 tot 1923:

1. Hendrik II van Basten, zn. van Herman en Lumme Kremer, student te Keulen (i. artes 5 juni 1495), vicaris van de vicarie Sancti Nicolai 27 okt. 1501 tot †, ­overl. voor 4 nov. 1546.

2. Herman van Basten, (bastaard)zn. van Hendrik en Grete ten Honesch, geb. omstr. 1515-1520, vicaris van de vicarie Sancti Nicolai van omstr. 1546 tot †, kapelaan te Win­terswijk en te Aal­ten, pastoor te Dinxperlo, vicaris te Bocholt, overl. voor juni 1604.

3. Johan Sluijsen, zn. van Rutger en Margaretha van Basten, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1604 tot 1614 (inst. 21 juni 1604), student te Steinfurt (1612-†), overl. 30 maart 1614.

4. Frans Sluijsen, zn. van Rutger en Margaretha van Basten, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1614 tot †(inst. 21 juli 1614), overl. vóór 9 nov. 1615.

5. Ds. Rutger van Eibergen, zn. van Herman en (waarsch.) N.N. ter Woirt, leerling Latijnse school te Zutphen (1615), student te Groningen (i. 20 mei 1622), begun­stigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1615 tot 1625 (inst. 9 nov. 1615), predikant te Geesteren, overl. 1650, tr. Borculo 1628 Sybilla Caesari.

6. Johan van Basten, zn. van Herman en Wiegmoed Huissinck, geb. omstr. 1613, leerling dorpsschool te Winterswijk (1625), ontvangt lagere wijdingen 21 mei 1625, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1625 tot en met 10 nov. 1629 (inst. tussen 28 april en 19 dec. 1625), leerling jezuïetenschool te Emmerik (1629), cisterciënzer monnik.

7. Mr. Hendrik IV van Basten, zn. van Herman en Wiegmoed Huissinck, geb. omstr. 1608, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1629 tot en met 10 nov. 1631, student te Emmerik (bij de jezuïeten), student rechten te Keulen (i. 30 maart 1628), j.u.d. Orléans 28 jan. 1632, overl. 1655, tr. 1e Vreden 27 juli 1632 Sibylla Weninck, dr. van Joost en Agnes Imgrondt; tr. 2e 1637 Richarda de Roller; zij hertr. Hendrik Ribbers.

8. Gerard van Orloe, zn. van Henricus en Catalina van Laer), begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1631 tot en met 10 nov. 1637 (inst. 16 juli 1631), begunstigde van vicarie van St.-Antonius te Arnhem (inst. sept. 1636), overl. vóór 26 jan. 1637.

9. Herman van Eibergen, zn. van Rutger en Sybilla Caesari, ged. Borculo 30 aug. 1629, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1636 tot en met 10 nov. 1656 (coll. 26 jan. 1637) student rechten te Franeker (i. 30 juni 1651), student te Deven­ter (i. 27 okt. 1651) en te Groningen (i. 6 nov. 1655).

10. Derck Herman Wildeman, zn. van Claes en Agnies van Eijll, be­gunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 16xx tot en met 10 nov. 16xx en van 11 nov. 1658 tot en met 10 nov. 1677 (coll. 1655, inst. dec. 1656 en 26 nov. 1659), student te Deventer (i. 14 juni 1675).

11. Christoffer Rabelinck, zn. van Gerrit en Johanna van Basten, leerling Latijnse school te Zutphen (1659), begun­stig­de van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1656 tot en met 10 nov. 1658 (inst. 6 juni 1657).

12. Gerhard Joost Hunteler, zn. van Bernard en Sibilla van Basten, begunstig­de van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1677 tot en met 10 nov. 1688, overl. na 26 mei 1726, tr. (ondertr. Groenlo, 13 jan., met att. naar Geesteren) 1714 Johanna Barbara ter Hoeve.

13. Frederik V van Basten, zn. van Godert Frederik van Basten tot het Rode Spijker en Susanna van Gemert, volgt latijns onderwijs bij schoolmeester te Dinxperlo (1689), begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1688 tot en met 10 nov. 1706 (inst. 5 dec. 1689), overl. na 7 maart 1723.

14. Jan Harmen van Basten, zn. van Herman Joost en Johanna Margaretha van Reestepad, ged. Rees 4 april 1700,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1706 tot en met 10 nov. 1719.

15. Frans Godfried van Basten, zn. van Herman Joost, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 17xx tot en met 10 nov. 1725, overl. Rees 1724.

Opdracht van de Gedeputeerde Staten van het Graafschap Zutphen, ter betaling van 2/3 deel van de inkomsten van de Vicarie aan David van Sondsveld de Roller, 5 december 1760

16. Bernardus Simon Hunteler, zn. van Gerhard Joost en Johanna Barbara ter Hoeve, ged. Groenlo 17 nov. 1715,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1725 tot en met 28 juni 1732 (inst. 8 febr. 1732).

17. Mr. Gerhard Lucas Schalen, zn. van Roelof Jan en Geertruyt Breeden­broeck, ged. Groenlo 5 april 1724,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 29 juni 1732 tot en met 10 nov. 1738 (inst. Gedep. Zutphen 8 febr. 1732), student te Deventer (i. 7 sept. 1742), student rechten te Harderwijk (i. 24 sept. 1743, kand. 4 febr. 1745), j.u.d. ald. 10 sept. 1745, secretaris van Groenlo, landschrijver en richter van Lichtenvoorde overl. Groenlo 26 sept. 1794, tr. (ondertr. Groenlo 2 juni) Lochem 20 juni 1748 Roelofdina Margarietha Nauta.

18. Bernardus Essink, (waarsch.) zn. van Gerrit Hendrik en Anna Abigaël van Hooven, krijgt onderricht in het latijn van de predikant van Dinxper­lo, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1738 tot en met 10 nov. 1744(inst. 4 sept. 1738).

19. Johan Hendrik de Roller, zn. van David Hendrik en Geertruida Abbing, ged. Zutphen 5 febr. 1736, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov 1744 tot 10 nov. 1756 (inst. 8 jan. 1744), overl. 7 mei 1780, tr. Gorssel (met att. van Zutphen) 27 juni 1763 Gerharda Exalto de Almaras.

20. David van Sonsveld de Roller, zn. van David Hendrik de Roller en Geer­truida Abbing, ged. Zutphen 22 april 1744 leerling Latijnse school te Zutphen (1762-1763), begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1756 tot en met 10 nov. 1762 (inst. 9 dec. 1757), overl. Oeken 7 jan. 1817, tr. Gorssel 3 juli 1768 Geertruydt Derksen.

21. Mr. Christoffer Gerrit Joost ten Cate, zn. van Mr. Daniël en Henrica Elisabeth Huntelaar, ged. Groenlo 7 mei 1751, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1762 tot en met 10 nov. 1768 (inst. 2 okt. 1764), lidmaat te Groenlo sept. 1770, student filosofie en rechten te Harderwijk (i. 23 sept. 1770, kand. rechten 2 juli 1774), jur.dr. ald. 11 juli 1774, burgemeester te Groenlo, overl. ald. 29 okt. 1802, tr. Eibergen 28 aug. 1801 Antonetta ten Cate, dr. van Cornelis en Catharina van Eijbergen.

22. Ds. Henricus Gerhardus ten Cate. zn. van Mr. Daniël en Henrica Elisabeth Huntelaar, ged. Groenlo 29 juni 1755,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1768 tot en met 10 nov. 1774 (coll. 30 mei 1770, inst. 5 juni 1770), student theologie te Harderwijk (i. 26 okt. 1776), legerpredikant, predikant te Oudendijk en te Zundert en Rijsbergen, overl. Zundert 2 jan. 1814, tr. Anna Ham.

23. Daniël ten Cate, zn. van Mr. Daniël en Henrica Elisabeth Huntelaar, geb. Groenlo 2 juli 1763, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1774 tot en met 10 nov. 1780 (inst. 2 jan. 1776), adjunct-hoofdapotheker in het Militaire Hospitaal te Paramaribo, overl. ald. 2 juni 1797.

24. Tileman Bernardus ten Cate, zn. van Mr. Daniël en Henrica Elisabeth Huntelaar, ged. Groenlo 17 aug. 1766,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1781 tot en met 10 nov. 1786 (coll. 5 nov. 1781, inst. 2 jan. 1782), lidmaat te Groenlo 13 maart 1787.

25. Johannes Henricus Groll, zn. van Ds. Johannes en Johanna Geertruyd Schmitz, geb. Gelselaer 13 april 1775,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1786 tot en met 10 nov. 1792 (coll. 4 jan. 1787, inst. 6 maart 1788), tr. Bemmel 16 juni 1825 Sophia Johanna Rubenkamp, dr. van Derk en Everdina Derksen.

26. Gerhard Hendrik Smits, zn. van Ds. Bernardus en Johanna Arnolda Bec­king, geb. Eibergen 5 nov. 1777,begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1792 tot en met 10 nov. 1797 (inst. 5 febr. 1793), tr. Eibergen 2 nov. 1800 Cathari­na Dekkers, dr. van Derk en Elizabeth Haartman.

27. Mr. Jacobus Henricus van Basten Batenburg, zn. van Jan Hendrik Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten, ged. Groenlo 18 jan. 1785, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1797 tot en met 10 nov. 1807 (inst. 19 juni 1798), student te Deventer (i. 21 jan. 1806) en te Harderwijk (i. 5 okt. 1807), jur. dr. Harder­wijk 15 jan. 1809, advocaat en notaris te Groenlo, overl. ald. 20 mei 1852.

Jan Hendrik Antony van Basten Batenburg 1793-1851

28. Jan Hendrik Antony (JHA I) van Basten Batenburg, zn. van Jan Hendrik Batenburg en Maria Helena Catharina van Basten, geb. Groenlo 12 mei 1793, leerling gymnasium te Vreden, student te Munster, student medicijnen te Würzburg (i. 27 okt. 1814), med. dr. Würzburg 13 april 1816, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1807 tot en met 10 nov. 1817 (coll. 2 nov. 1807, inst. 20 febr. 1808 en 5 juli 1815), koopman, geneesheer te Groenlo en te Lichtenvoorde, burgemeester van Lichtenvoorde, overl. ald. 27 jan. 1851, tr. Groenlo 20 jan. 1819 Henrica Maria Schoemaker, dr. van Jan en Maria Elisabeth Batenburg en wed. van Johan Bernard ten Bosch.

29. Albrechtus Wolfgangus Henricus van Albach, zn. van Joannes Philippus en Aleyda Gerhardina Lambrechts, geb. Groenlo 23 jan. 1807, leerling Latijnse school ald., begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1817 tot en met 10 nov. 1820 en van 11 nov. 1821 tot en met 10 nov. 1825 (coll. 16 mei 1818, inst. 14 dec. 1820, 22 maart 1822, 20 nov. 1824).

30. Daniël ten Cate (R.M.W.O.4), zn. van Ds. Henricus Gerhardus en Anna Ham, geb. Zundert 22 april 1804, leerling Latijnse school te Breda, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1820 tot en met 10 nov. 1821 (inst. 28 okt. 1821), officier inf., laatst. 1e luitenant, overl. Batavia 6 okt. 1841, tr. Doesburg 18 aug. 1832 Anna Maria Pauw, dr. van Hermannus en Sara Maria Wolterbeek.

31. Dr. Johannes Gerhardus Arnoldus (JGA II) Batenburg, zn. van Johannes Bernardus Antonius en Maria Anna Gesina Kock, geb. Groenlo 20 april 1819, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1825 tot en met 10 nov. 1850 (inst. 29 sept. 1828), leerling Latijnse school te Groenlo en te Uden, student te Utrecht (i. 20 sept. 1837), te Leiden (i. 25 febr. 1843), med. dr. ald. 27 juni 1845, geneesheer te Groenlo, overl. ald. 16 febr. 1864, tr. Groenlo 23 sept. 1846 Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina Stallenberg, dr. van Wilhelmus en Anna Maria Catharina Goossens.

32. Johan Bernard Christiaan Anthonij Weyn, zn. van Johannes Franciscus Antonius en Aleida Helena Catharina Batenburg, geb. Lich­ten­voorde 25 juni 1835, leerling seminarie te Rolduc (Kerkra­de), begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1850 tot en met 10 nov. 1856 (coll. 22 juli, inst. 5 aug. 1851), kandidaat-notaris en curator Latijnse school te Groenlo, overl. ald. 27 febr. 1867, tr. Groenlo 24 nov. 1862 Maria Elisabeth Klumper, dr. van Engelbertus en Gerarda Joanna Reyrink.

33. Johannes Gerhardus Arnoldus (JGA III) Batenburg, zn. van Dr. Johan­nes Gerhardus Arnoldus en Maria Margaretha Wilhelmina Huberti­na Stallenberg, geb. Oegstgeest 31 jan. 1846, leerling Latijn­se school te Groenlo, ­begun­stigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1856 tot en met 31 dec. 1872, student geneeskunde te Utrecht (i. 24 sept. 1865), arts, geneesheer te Soest, overl. ald. 28 aug. 1912, tr. Gendringen 24 okt. 1877 Anna Maria Kolfschoten, dr. van George Joachim en Thérèse Bernardine Reigers.

34. Michaël I Batenburg (R.O.N.), zn. van Dr. Johannes Gerhardus Arnoldus en Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina Stallenberg, geb. Groenlo 1 maart 1851, student geneeskunde te Utrecht (i. 23 sept. 1872 en 28 sept. 1876), begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1 jan. 1873 tot en met 31 dec. 1878 (inst. 17 juni 1873), arts, ge­neesheer te Princen­hage, overl. ald. 16 jan. 1923, tr. Delft 15 nov. 1881 Anna Wilhelmina Maria Vermeulen, dr. van Dr. Petrus Josephus Adria­nus Hubertus en Isabella Theresia Alida Maria Gueding.

35. Mr. Johan Hendrik Antony (JHA II) van Basten Batenburg, zn. van Jan Bernard Antoni en Francisca Ludovica Martina Bovens, geb. Lichtenvoorde 19 nov. 1858, leerling gym­nasium te Oldenzaal, student rechten te Utrecht (i. 23 jan. 1877), jur. dr. ald. 1883, begunstig­de van de vicarie Sancti Nicolai van 1 jan. 1879 tot en met 31 dec. 1882 (inst. 11 jan. 1879), lid Gedep. Staten van Limburg, ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote, overl. k. Holtm­ühle, Tegelen 9 jan. 1915, tr. 1e Tegelen 19 nov. 1883 Theodo­ra Gerardina Henriette Louisa de Rijk, dr. van Louis Pierre Guillaume Hubert en Theodora Wil­helmina Josepha van den Boo­gaart; tr. 2e Amsterdam 8 april 1907 Antonia Maria Elisabeth Stock, dr. van Friedrich en Emilie Mahler en wed. van 1e Peter Hermann Frans Erpenbeck en 2e François Theodoor Bensdorp.

36. Wigbold Rutger Carel I van Basten Batenburg, zn. van Jan Bernard Antoni en Francisca Ludovica Martina Bovens, geb. Lichten­voorde 10 sept. 1860, student geneeskunde te Utre­cht (i. 24 sept. 1878) en te Leiden (i. 8 dec. 1887), begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1 jan. 1883 tot en met 31 dec. 1889 (inst. 9 febr. 1883), mede-oprichter, commercieel directeur en grootaandeelhouder steenfabriek Tiglia, burgemees­ter van Tegelen, overl. ald. 31 dec. 1922, tr. Keulen 5 mei 1896 Ludovica Bernarda Maria Josepha van den Boogaart, dr. van Albert en Petronella Paulina Jacoba Huberti­na Bovens.

37. George I Johannes Antonius Maria Batenburg, zn. van Johan­nes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Groenlo 10 sept. 1878, leerling gymnasium te Kat­wijk, begun­stigde van de vicarie Sancti Nicolai van 4 mei 1891 tot en met 10 nov. 1893 (inst. 12 mei 1891), leerling handelsopleiding, fabrikant, overl. Soestdijk 18 juni 1947, tr. Gemert 16 april 1907 Johanna Maria van Kemena­de, dr. van Matthias Gerar­dus en Johanna Maria van Schijndel.

38. Mgr. Johannes Bernardus Antonius (JBA II) Batenburg, zn. van Johan­nes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Groenlo 30 okt. 1879, leerling seminarie Hageveld te Voorhout, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1893 tot en met 10 nov. 1903 (inst. 12 okt. 1893), docent aan seminarie te Culemborg, pastoor te Steenwijk, plebaan, kanunnik Metropolitaan Kapittel Utrecht, geheim kamerheer van de Paus, overl. Soestdijk 21 juni 1960.

39. Johan Herman Gerard Batenburg, zn. van Johan­nes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Soest 14 maart 1885, leerling seminarie Hageveld te Voorhout, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 11 nov. 1903 tot en met 30 sept. 1909 (inst. 17 sept. 1903), pastoor te Neede en te Deventer, overl. ald. 21 nov. 1965.

40. Karel I Melchior Bernardus Batenburg, zn. van Johan­nes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Soest 19 sept. 1895, leerling gymnasium Rolduc te Kerkrade, begun­stigde van de vicarie Sancti Nicolai van 1 okt. 1909 tot en met 23 juni 1914 (inst. 22 sept. 1909), notaris te Deventer, overl. Deventer 26 dec. 1967, tr. Utrecht 19 juli 1921 Maria Theresia Antoi­nette van Haagen, dr. van Johannes Chris­tianus en Leonti­ne Clemence Louise Juliëtte Emmen.

41. Melchior Frederik Batenburg, zn. van Johannes Gerhardus Arnoldus en Anna Maria Kolfschoten, geb. Soest 20 okt. 1891, begunstigde van de vicarie Sancti Nicolai van 24 juni 1914 tot en met 10 nov. 1923 (inst. 15 sept. 1914), student Grootseminarie te Rij­senburg, student Rijksuni­versi­teit te Utrecht, kapelaan te Hilversum, docent seminarie te Culemborg, pastoor te Drempt, Hummelo en Keppel, overl. Deventer 16 juli 1971.

in 2001 werd de 75e begunstigde* aangewezen.

T.A.M., RvBB/27.10.2001

* om reden van privacy zijn de overige begunstigden tot en met heden niet hier opgenomen.