Twee veteranen verlaten Vicariebestuur

      Comments Off on Twee veteranen verlaten Vicariebestuur

Twee vacatures in Vicariebestuur,
Ben Batenburg en Jan Jaap van Basten Batenburg, sinds 1979 met tomeloze inzet en volharding bestuursleden van de Vicarie Sancti Nicolai, willen na de viering van het lustrumjaar het roer overgeven aan nieuwe bestuurders.
Hun glorieuze wapenfeiten over de afgelopen 22 jaar zijn ruimschoots toegelicht tijdens de Vicariedagen vorig jaar en in het lustrumboek “Een goed voor de eeuwigheid”.

Twee kandidaat-bestuursleden voorgedragen
Mede gelet op hun enthousiasme voor de Vicarie en de goede spreiding over generaties en takken, heeft het bestuur voorgesteld René Batenburg (37) uit Utrecht, en Mathijs van Basten Batenburg (26) uit Amsterdam, te benoemen als nieuwe bestuursleden van de Stichting Vicarie Sancti Nicolai van 27 october 1501.
René is huisarts te Doorn en zoon van Ben en Janny Sukel. Mathijs is student Nederlands recht te Amsterdam en een zoon van Wim en Didy De Jong van den Brand

..
RVBB