De Belastingdienst richt oekaze op middeleeuwse vicarie en prebende en ziet deze als een Afgezonderd particulier vermogen (APV)

      Reacties uitgeschakeld voor De Belastingdienst richt oekaze op middeleeuwse vicarie en prebende en ziet deze als een Afgezonderd particulier vermogen (APV)

De Belastingdienst beschouwt de middeleeuwse vicarie en prebende als een Afgezonderd particulier vermogen (APV)

 

In een oekaze van de Belastingdienst om meer geld voor de overheid in het laatje te brengen, heeft de Fiscus haar pijlen gericht op middeleeuwse vicariestichtingen, prebenden en Friese lenen. Vgl. http://www.vicarie.org/andere_vicarieen).

 

Het gaat om de toepassing van artikel 2. 14a Wet Inkomstenbelasting 2001 (WIB 2001) op het vermogen van oude vicarieën en prebenden en de toerekening van een Afgezonderd particulier vermogen (APV).

 

Om ontwijking van inkomstenbelasting, erfbelasting e.d. te voorkomen worden de bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen in deze wetswijziging toegerekend aan de inbrenger!

Deze wetswijziging was niet voor deze stichtingen bedoeld. Het is bijna hilarisch, maar de inmiddels miljoenen nazaten van de oprichters van deze antieke stichtingen kunnen mogelijk een extra blauwe brief tegemoet zien!

(toelichting: als in 1500 de oprichter 3 kinderen krijgt, en ieder hiervan ook weer drie kinderenen, praat je 20 generaties verder over vele miljoenen nazaten…. De belastingdienst zou deze dan allemaal moeten achterhalen.)

 

Uit een standpuntbepaling van de Belastingdienst, in een brief van 3 augustus 2010, blijkt dat zij van oordeel is dat deze oude stichtingen in principe ook voldoen aan de Wet IB 2001!

De Fiscus concludeert echter om pragmatische redenen geen verdere stappen te ondernemen: “het fiscale belang per individuele erfgenaam van de oprichter (na 20 generaties sinds 1501!) is te gering om de inspanning om de groep belastingplichtigen te individualiseren te rechtvaardigen.”

Hiermee heeft de Fiscus een schier onmogelijk uit te voeren besluit voor deze stichting pragmatisch opgelost.

 

Noot: De discussie over belastingen bij een Afgezonderd particulier vermogen (APV) bevat elementen die in Duitsland bij Familienstiftungen voorkomen.

 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: contact