Bezwaren tegen Conceptvisie Winterswijk over Uitbreiding Beatrixpark en Bedrijvenpark Tuunterveld

      Reacties uitgeschakeld voor Bezwaren tegen Conceptvisie Winterswijk over Uitbreiding Beatrixpark en Bedrijvenpark Tuunterveld

Maandag 18 juni 2007
Bezwaren tegen Conceptvisie Winterswijk over Uitbreiding Beatrixpark en Bedrijvenpark Tuunterveld

Bij de plannen het voormalige Cobercoterrein om te vormen tot een industrieterrein ontbreekt het aan een planologische ontwikkelingsvisie voor het gehele Overgangsgebied. Hiermee wordt het gebied bedoeld tussen Winterswijk en de Provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS) /Korenburgerveen. Ook moet B&W de hiermee samenhangende impact van de verkeersafwikkeling duidelijker in kaart brengen.

Uit de Conceptvisie van B&W is niet duidelijk gebleken wat de behoefte is aan extra industriegrond en of alle alternatieve locaties goed zijn onderzocht.

Dit stelt de Vicarie Sancti Nicolai uit Winterswijk die grondposities heeft op het Arresveld – ten westen van het ziekenhuis – in haar brief van 18 juni aan B&W.

De voorstellen van B&W bieden de direct betrokkenen in dit gebied onvoldoende perspectief op een duurzame economisch rendabele exploitatie. Het alom geprezen essenlandschap kan niet in stand kan worden gehouden zonder gezonde economische dragers.

De Vicarie geeft in haar reactie ook feitelijke informatie over de ligging van het Arresveld. Daaruit blijkt dat er binnen de provinciale kaders meer ontwikkelingsscenario’s mogelijk zijn bedrijventerreinen uit te breiden dan B&W in haar conceptvisie aangeeft.